افتخارات

مجموعه کوشیار با سابقه ی فعالیت آموزشی و اجرایی در آموزش و پرورش و تجربه چندین ساله مدیریتی مدارس ،با اجرای دقیق برنامه ها و نظارت مستمر توسط مدیران محترم واحدهای آموزشی ، در سال های گذشته سبب رشد و شکوفایی و موفقیت بیش از پیش دانش آموزان و استقبال اولیاء و مسئولین شده است.

کسب رتبه های زیر 1000 در کنکور سراسری

کسب موفقیت در مسابقات المپیادهای علمی کشوری

کسب موفقیت در بخش مسابقات پژوهشی