فهرست منتخبین کنکور سراسری پسران

رشته ریاضی فیزیک
رشته تجربی
رشته انسانی

آبتین حسن نژاد

المپیاد فیزیک

آبتین حسن نژاد

رتبه ۴۲۱ کنکور
مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر

علی جعفری

رتبه ۵۰۰ کنکور مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

فریدون معمار زنجانی

المپیاد کامپیوتر