واحد دخترانه (کاشانی )

آدرس : بلوار آیت ا.. کاشانی ، نبش مهران

تلفن: 44041798 

همراه : 09961048454

واحد پسرانه (شهران)

آدرس : شهران شمالی ، بالاتر از فلکه دوم ، جنب بانک قوامین

تلفن: 44354223 – 44359197 

همراه: 09125022402