مشاوره و روانشناس تحصیلی

آزمون های توانایی و رغبت دانش آموزان

هدف از شناسایی و رغبت های دانش آموزان :
کشف توانایی و رغبت ها ، یعنی تشکیل دادن یک تصویر روشن ، واقع بینانه و با ثبات از توانایی و رغبت ها ، یکی از شاه کلید های موفقیت در تصمیم گیری برای آینده تحصیلی و شغلی است.

1.آزمون مشاوره ای توانایی و تفاوت دانش آموزان:
توانایی
: ظرفیت های فیزیکی و ذهنی برای انجام وظیفه و یا کار مشخص
سنجش توانایی : اندازه گیری مجموعه ای از وظایف برای سهولت انجام یک وظیفه توسط هر فرد.
به عبارت دیگر سنجش توانایی ، نمایش نقاط قوت و ضغف فرد در توانایی های خاص اوست و آنچه که فرد می تواند اکنون انجام دهد یا در آینده مستعد آن خواهد بود.
هر توانایی مجموعه ای از چند مهارت است مانند:
توانایی ریاضیات شامل ( مهارت محاسبات ریاضی ، مهارت استدلال و … )

 

آزمون توانایی های ویژه دانش آموزان را در 32 حوزه مشخص میکند.

2. آزمون مشاوره ای رغبت و تفاوت دانش آموزان :
الف – ویژگی هایی که هر دانش آموز رااز سایر دانش آموزان متمایز می کند.
الف-1- ویژگی هایی با الگوهای بسیار بی ثبات ، برای مثال احساس یا افکاری که فرد در لحظه ای خاص دارد. مانند اندوه بعد از نا کامی.
الف-2- ویژگی هایی یا الگوی نسبتا با ثبات تر ، برای مثال هوش ، استعداد و توانایی.
یک فرد باهوش ممکن است به علت اضطراب نتواند در یک امتحان به خوبی مسائل ریاضی را حل کند اما در هر حال او هنوز هم یک فرد با هوش خواهد بود.

تفاوت افراد را در شش تیپ شخصیتی ، و تفاوت محیط های شغلی را در شش الگوی محیطی می توان ارائه کرد.
این محیط ها می توانند حرفه های خاص یا مشاغلی خاص ، دانشکده ها یا رشته های تحصیلی ، باشگاه ها ، یا سایر مکانهای مفروض را شامل شود.
هر تیپ قابلیت ها ، رجحان ها،ورزشی ها ، خود ارزیابی و نمود های اجتماعی خاصی در مقابل هر الگوی محیطی نیز ویژگی های خاصی داشته و برای کسب تجربیات خاص فرصت فراهم میکنند.
آزمون رغبت ، رغبت های ویژه آزمونی را در40 حوزه مشخص میکند .
ب- رغبت های شغلی بهترین معرف شخصیت شغلی واقعی افرادهستند.
ج- سنجش شخصیت شغلی بر اساس الگوهای رغبت شغلی

تیپ های شخصیتی و الگوهای محیط شغلی که آزمون های رغبت و توانایی تعیین می کنند.

1- الگوی تحصیلی – شغلی واقع گرایانه
– نیازمند افرادی با قابلیت های علمی، مکانیکی، فیزیکی و دستی
– تقدیر به واسطه پیروی از آداب و رسوم وسنت گرابودن
– ایجادفرصت هایی برای انجام فعالیت های قدرتی و فیزیکی
— نمونه ای از مشاغل و محیط مرتبط با تیپ شخصیتی واقع گرایانه

2- الگوی تحصیلی – شغلی جستجو گرانه:

موفقیت به واسطه داشتن قابلیت های فنی جستجو گرانه و سطح بالای هوش و خلاقیت
– بها دادن به چشم انداز ها و آموزش های علمی بیشتر
– تشویق و تقویت تلاش و موفقیت های علمی و هوش
-ایجاد فرصت اکتشاف ایده ها یا اشیا جدید

نمونه مشاغل :

شیمی دان ،فیزیک دان،ریاضیدان،زیست شناسی ،زمین شناسی و ستاره شناسی و باستان شناسی .
3-الگوی تحصیلی – شغلی هنری :
-افرادی با توانایی های ابزار گرانه ،پرمعنا و خلاقانه
-بها دادن به تجربه گرایی نسبت به ایده ها و تجربیات جدید
– تشویق و تقویت تولیدات عاطفی ،هنری وادبی
– فراهم ساختن فرصت هایی برای رفتار جدید وحتی غیر متداول .

نمونه مشاغل مرتبط با تیپ های هنری

بازیگری – کارگردانی – نویسندگی ادبی – مجسمه سازی- شاعری – نقاشی –گرافیک و …
4-الگوی تحصیلی – شغلی اجتماعی
– نیازمند افرادی با مهارت های بالا در روابط بین فردی
– بها دادن به انگیزه های تعاون مدارانه و انسان دوستانه
– تشویق رفتارهای سودمند و مفید برای دیگران
– ایجاد فرصت تجربه ی مناسبت های توام با دلسوزی و همدلی

نمونه مشاغل مربط با تیپ شخصیتی اجتماعی :

علمی مهد کودک،مشاوره خانواده،جامعه شناسی ،پرستاری و …..