فرم شرکت در مسابقه فوتبال منطقه 5
  • شرایط شرکت در مسابقه :
    1- رنج سنی قابل قبول 12 تا 15 سال می باشد .
    2- واکسن کرونا
    3-همراه داشتن اصل رضایت نامه والدین پدر یا مادر در هنگام ثبت نام حضوری

مسابقات فوتبال رنج سنی 12 تا 15 سال

اولین مسابقات منطقه ای استان تهران در سطح نوجوانان