ساعات کاری :شنبه تا پنجشنبه 8 الی 15

روز معلم مبارک

عارفان علم عاشق می‌شوند

بهترین مردم معلم می‌شوند

عشق با دانش متمم می‌شود

هر که عاشق شد معلم می‌شود

روز معلم بر تمام معلمای عزیز و دوست داشتنی مبارک باد